Chodník na ulici Brandlova

Technické služby Kyjov zahájily rekonstrukci chodníku na ulici Brandlova. Asi 300 metrů čtverečních betonu nahradíme v následujících týdnech dlažbou. ????????
Ustoupit pracím musely naštěstí jen spodní větve kolemrostoucích stromů. Stromů samotných se rekonstrukce nijak nedotkne ????????????????