Technické problémy na biotopu

Bazén na biotopu ještě nebyl ani napuštěn a už jsme nuceni ho vypustit. Kvůli problémům s úniky vody bude muset být tedy zahájení koupací sezóny posunuto pravděpodobně na začátek července. O tom Vás ale budeme včas informovat. 

Aktualizace

Vzhledem k tomu, že se ozvala velká vlna kritiky, doplňujeme informace a vysvětlení:

Co se skrývá za "technickými problémy" a proč to nebylo možno zjistit dříve?? Po napuštění bazénu a ustálení vody se projevily masivní úniky vody, kvůli kterým jsme byli nuceni bazén vypustit. Trhlinu jsme našli v úplně spodní části. Jednalo se o úmyslné prořezání bazénové fólie některým z návštěvníků!! Tato "sranda" způsobila nemalou škodu na majetku a i proto jsme věc předali i šetření policii. Není to totiž poprvé. 

A již toto léto bude na biotopu nainstalována web kamera - nejen aby návštěvníci viděli aktuální návštěvnost, ale i proto, aby se mohly případné trestné činnosti lépe odhalovat. 

Dnes - 9.6.2021 se po opravě fólie znovu napouští voda, poté se voda musí několik dní ustálit, krajská hygienička přijede odebrat vzorky vody a v případě dobrých výledků můžeme o týden později otvírat. Samotné nás to toto zpoždění mrzí a děláme vše proto abychom mohli co nejdříve otevřít, ale rychlost napouštění vody ani rychlost KHS nijak neovlivníme.