Černá kronika

Na tomto místě se budeme snažit uvést veškeré škody napáchané našimi spoluobčany. Bude se jednat zejména o vandalismus způsobený na majektu města Kyjova jako jsou odpadkové koše, lavečky, veřejné osvětlení nebo znehodnocení dětských hřišť. Cílem této strany je poukázat na to, kolik nás stojí vandalové a snažit se co nejvíce tyto škody eliminovat i za přispění Vás, slušných spoluobčanů.

 

Poškozené dopravní značení cyklostezka Slíny

 

VANDALISMUS A ČERNÉ SKLÁDKY

V našem městě se bohužel potýkáme s častým vandalismem a také s problémem neustále vznikajících nových černých skládek. Mezitím co ničení veřejného majetku mají na svědomí spíše nevybouření mladiství, odpad vyhozený mimo prostory na to určené jsou problém starších spoluobčanů. Oba dva případy mají ale stejný konec. Technické služby musí místo uklidit, případně opravit což zabírá zbytečně mnoho času, který by mohl být využit jinak. V případě černých skládek se nikdo z našeho města nemůže vymlouvat na to, že nevěděl, kam s odpadem, protože o fungování sběrného dvoru je široká veřejnost dobře informována. Jde tedy pouze o lenost

Prosíme Vás – všechny spoluobčany o vyjádření se k těmto problémům. Chceme znát Vaše názory, rady jak tomu předejít, návrhy řešení situace. To vše můžete psát na info@tskyjov.cz, nebo na facebookové stránky Technické služby Kyjov. Každého komentáře si vážíme.

Vandalství stojí peníze nás všech

Ne všichni naši spoluobčané se chovají zodpovědně a ohleduplně ke svému okolí!! Proto jsme se rozhodli Vás pravidelně informovat o dění ve Vašem městečku.
Zatímco převrácené květináče spravíme během pár minut, zcela posprejovaná lavička nám zabere pár hodin. Bohužel někdo z našich sousedů vyvezl za Bohuslavice do Kameníků stavební suť. Jistě si chtěl ušetřit cestu na EKOR, kde je možné tuto suť bezplatně vyvést a tím přidal Technickým službám práci na celý den neboť je suť rozházená v místě, kde je znesnadněn přístup. Důležitou informací je, že likvidaci sutě na EKORU bude muset Města Kyjov zaplatit, neboť bezplatně vyvážet odpad mohou pouze občané! Pokud máte nějaké informace i dopadení tohoto „padoucha“, rádi je uvítáme.

 

Hyenismus na veřejném pohřebišti v Kyjově!

V posledních dnech se množí drobné krádeže po celém Kyjově. Bohužel se objevily i na hřbitově v Kyjově - Nětčicích. Z náhrobků zloději ukradli mosazné kříže.

Odpad patří do popelnic, nikoli před ně

Čím dál častěji se setkáváme s problémem uskladnění odpadků a přebytečného materiálu u odpadních kontejnerů (foto z Boršova u restaurace U Otína). Odpadky patří DO kontejneru, nikoli před. Takto fakticky vznikají černé skládky, které se samozřejmě trestají pokutou. Doufáme, že problém vyřeší nainstalování kamer nebo fotopastí, stejně jako na ulici Riegrova

 

Drzost a bezohlednost zlodějů je bezmezná!

V sobotních odpoledních hodinách byla při kontrole městskou policií zjištěna chybějící kanalizační mříž přes vozovku u hřbitova v Boršově.

Tato chybějící mříž je na velmi nepřehledném místě, kde hrozí pád přijíždějícího vozidla nebo pád chodců přicházejících na hřbitov.  Je jen velké štěstí, že do odkryté (asi metr hluboké jámy) nikdo nespadl!!

Mříž byla ukradena a zřejmě odevzdána do nějakého sběrného dvora, kde za ni pachatel dostane částku nepřevyšující několik stokorun.

Celá tato událost je o to horší, že mříž těchto rozměrů (a nosnosti) se již nevyrábí! Proto bude muset být tzv. horská vpusť stavebně upravena tak, aby mohl být umístěn nový typ mříže. Celková částka na opravu bude dosahovat až k 50.000,-Kč!!

Zloději stále nebyli dopadeni. Proto Vás vyzýváme, abyste cokoliv podezřelého souvisejícího s tímto případem oznámili na městskou policii v Kyjově.

 

Tady asi už nic nepomůže

Tato fotografie je ukázkou neomalenosti některých spoluobčanů našeho města. Na stromě je cedule "Zákaz sypání odpadu". Přes toto upozornění někteří neváhají riskovat pokutu a složit tento nadměrný odpad přímo na sídliště. Přitom skládka Ekoru je pro občany města ZDARMA.

 

 

Veřejná zeleň není parkoviště

Bohužel se čím dál častěji stává, že si lidé pletou veřejnou zeleň a prostraství s parkovišti. Na veřejné prostranství se nesmí vjíždět auty a už vůbec na nich parkovat. Na parkování jsou vyhrazená parkoviště!

 

 

 

 

 

Problém na ulici Riegrova snad vyřeší kamery

Nedávno jsme informovali o černé skládce v ulici Riegrova, kam pravděpodobně firmy jezdí vyhodit svůj přebytečný materiál, místo toho aby jej umístili na sběrný dvůr. Před Vánocemi se situace opakovala a tak město Kyjov již uvažuje o instalaci kamerového systému, aby mohlo nezodpovědné firmy i jednotlivce náležitě pokutovat.

 

Ukázka "skvostné" železniční zastávky

Někdo si asi očividně spletl železniční zastávku na okraji Kyjova s nějakou technopárty na louce. Takto totiž někdo slavil vánoční svátky 22. prosince. Pevně věříme, že se taková "oslava" v budoucnu již nebude nikdy konat. Pokud by byl opak pravdou, prosíme slušné občany, aby bezodkladu informovali městskou policii, která by stačila včas zasáhnout.

 

 

Veřejná zeleň není skládka!

Někteří občané si asi pletou veřejnou zeleň u odpadních kontejnerů za obecní skládku. Proto se v příštím roce bude muset vyčlenit více z veřejného rozpočtu na osvětu obyvatel. Jinak přeci není možné, aby někdo staré linoleum, které má naloženo v autě, nebyl schopen odvést na EKO dvůr, které je kousíček, jako se to stalo v případě ulice Riegrova, přímo před sídlem Technických služeb.

 

Cyklostezka je asi trnem v oku

Když se budovala cyklostezka "Můtěnka" mezi Kyjovem a Mutěnicemi, netušili jsme, že pro některé občany bude takovým trnem v oku. Před nedávnem jsme vás informovali, že si z nově zbudovavého parkoviště udělal někdo skládku stavebního odpadu. Nyní vám s lítostí musíme oznámit, že pro změnu někdo značku se ukazatelem na cyklostozku uplně znižil.Nepořádek na dětském hřišti

Takto skončilo dětské hřiště na sídlišti Švabinského po "dětských hrátkách". Městské policii se bohužel nepodařilo narazit na žádné děti, ani rodiče, aby je mohli požádat o úklid.

Prosíme rodiče, aby příště po svých dětech uklízeli, a také všechny obyvatele sídliště, pokud budou svědky podobných hrátek, aby nás včas informovali.

 

 

Černá skládka na nově zbudovaném parkovišti

Nově zbudované parkoviště pro in-line bruslaře a návštěvníky cyklostesky Mutěnka je plně využíváno. Bohužel však nikoli k tomu účelu, pro jaký bylo určeno, ale jako černá skládka stavebního odpadu. Prosíme "stavebníky" aby si svůj materiál odváželi na místa k tomu určená a neničili tak práci jiných lidí.

 

 

 

Zlatá ulička jako noclehárna

Opravdu nemilé situace musí řešit Městská policie. Jeden z případů nezvládnutí alkoholu a následná nocování ve Zlaté uličce. Zejména zaneřádění fasády domů je zarážející a muselo být vydáno hodně úsilí k jejímu očištění.