Hlášení závad pomocí mapového serveru města Kyjova

Pomozte zkvalitni podmínky bydlení v našem městě. Nyní máte možnost nahlásit poruchy, závadu či nedostatku na majetku města nebo na veřejném prostranství novým, interaktivním způsobem.

Vyplňte jednoduchý formulář v elektronické aplikaci

Jak přidat hlášení o závadě?

  • Klikněte na "Přidat hlášení" - následně kliknete do mapy a určíte místo, kterého se hlášení týká. Polohu daného bodu je možné až do odeslání hlášení libovolně měnit.
  • Ve formuláři vybrat kategorii závady/problému va doplnit stručný popis.
  • Vyplnit svoji e-mailovou adresu, pokud chcete být inoformování o průběhu řešení.
  • Pokud je potřeba, připojte fotografie z místa hlášení (max. velikost 8 MB).
  • Opište kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Odeslat". Záznam se uloží do databáze.

 

Správce aplikace, kterým je pověřená osoba města Kyjova, bude následně upozorněna e-mailem a problém předán k řešení.

Chci nahlásit problém