Naše činnosti

Technické služby Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Kyjov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Kyjova, v zajišťování péče o městem svěřený majetek. Technické služby Kyjov mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Kyjov.

 

Středisko I

Ing. Vladimír Šimeček
Tel: 518 697 504
Mob: 602 512 054
Email: simecek@tskyjov.cz

 

Středisko II

Ing. Jiří Krejčiřík
Tel: 518 697 436
Mob: 773 798 623
Email: krejcirik@tskyjov.cz