Správa dětských hřišť, mimo hřišť v areálech jiných městských příspěvkových organizací

 • Údržba a opravy herních prvků
 • Pravidelná výměna písku v pískovištích

Ke stažení: Provozní řád hřišť

Hřiště ve správě Technických služeb Kyjov:

 • Městský park
 • Kollárova – vnitroblok
 • Tyršova
 • U Vodojemu
 • Boršov – Školní
 • Švabinského
 • Boršov – za Humny
 • Za Stadionem
 • Bohuslavice
 • Klínky
 • Luční
 • Lidická
 • Seifertovo nám.

Dětské hřiště v městském parku

Původní dětské hřiště, které město Kyjov vystavělo v r. 1998 na místě dřívější požární nádrže po desetiletí provozu dosloužilo – mnohé herní prvky trpěly hnilobou dřeva, byly poničeny vandaly, stejně jako původní fontána, která byla terčem i několika krádeží jejího zařízení. Proto v r. 2009 proběhla celková rekonstrukce tohoto prostoru, kdy zde byly pořízeny nové herní prvky vč. dopadových ploch a okolních chodníků. Při tvorbě záměru se využilo aktivní účasti kyjovských maminek, které projekt v rozpracovanosti svými připomínkami obohatily o další nápady. Stavební činnost probíhala v květnu a červnu 2009, náklady na herní prvky a dopadovou plochu činily 752 tis. Kč; demolice, přípravné práce a vystavba chodníků stály cca. 350 tis. Kč. Použité dřevo na prolézačkách je akátové, které nemá nebezpečné třísky, je velmi houževnaté, s přirozenou ochranou proti hnilobě. Dodatečně se ještě v r. 2009 instalovalo veřejné osvětlení v nákladu 80 tis. Kč.

Ke stažení. Provozní řád hřiště v parku

 

Dětské hřiště sídl. Za Stadionem

Výstavba nového dětského hřiště na sídlišti Za Stadionem je příkladem nového přístupu města k řešení volnočasových aktivit dětí. Ten je vyvolán jak zpřísněnou legislativou v otázce bezpečnosti a hygieny veřejně prospěšných staveb tak i novými požadavky na pestrost a variabilitu nabídky veřejných hřišť ze strany veřejnosti. Příklad tohoto hřiště, které je první svého druhu v Kyjově, je ukázkou toho, čeho chceme dosáhnout v otázce rekreace a sportovního vyžití dětí a mládeže – za využití moderních a jednoduchých prvků, jako jsou např. šplhací sítě a průlezky vytvořit atraktivní místo, kde budou moci děti a mládež aktivně prožít svůj volný čas.

Základní členění tohoto dětského hřiště se děje na půdorysu fotbalového hřiště rozměrů 20x40 metrů pro starší děti a samostatně funkčního areálu pro děti mladšího věku, které se mohou realizovat na průlezkách, pískovišti a ostatních prvcích sportovního mobiliáře. Dominantu tohoto místa tvoří šplhací pyramida, jejíž výška je 5,9 metru. Samozřejmostí je vybavení areálu nezbytným mobiliářem (odpadkové koše, lavičky, stojany na kola) a rovněž i oplocení, které je nezbytné pro ochranu před neoprávněným vstupem a vandalstvím. Herní areál je ve správě Technických služeb města Kyjova, což znamená, že Technické služby zajišťují jeho veškerý provoz – sečení trávy, výměny písku, opravy a údržbu.

Stavbu probíhala v období od března do května 2008, celkové stavební náklady činily 1.323.411,- Kč. Cca. polovinu nákladů byla uhrazena z prostředků dotací: společnost Moravské naftové doly, a.s. přispěla částkou 500 tis. Kč, Jihomoravský kraj poskytl dotaci ve výši 80 tis, zbývající část nákladů byla hrazena z rozpočtu města Kyjova.

  za stadionem za stadionem