Výměna RVO sídliště Klínky

Na sídlišti Klínky proběhla výměna starého a nevyhovujícího rozvaděče veřejného osvětlení, za nový a moderní. Spínání osvětlení zajišťují osvědčené astrohodiny.