Výměna RVO ul. Karla Čapka

I poslední plechový a nevyhovující rozvaděč veřejného osvětlení na ul. Karla Čapka byl nahrazen novým a moderním rozvaděčem. Starý rozvaděč měl 44 let.