Nová třídička

Dvoububnové síto ZEMMER je mobilní síto, které třídí sypaný materiál na dvě až tři frakce v rámci jednoho pracovního kroku. Je koncipován k prosévání různých materiálů jako je kompost, zemina, písek, skruska, stavební suť, štěpka, štěrk a pod. 

Strojem budeme v průbehu roku třídit materiály na konkrétní frakce a tyto nově vytříděné materiály opět využívat k práci.