O nás

Technické služby Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova byly založeny městem Kyjov s účinností od 1. 4. 2013.

Činnosti vykonávané Technickými službami Kyjov byly do 31. 3. 2013 vykonávány městem Kyjov, a to prostřednictvím Odboru komunálního hospodářství MěÚ Kyjov.

K transformaci Odboru komunálního hospodářství na příspěvkovou organizaci došlo v rámci organizačních změn na MěÚ Kyjov. Hlavním důvodem bylo odloučení těch činností od MěÚ, které svým charakterem neodpovídají úředním činnostem.

Z důvodu neziskového charakteru činností vykonávaných Technickými službami Kyjov byla zvolena forma příspěvkové organizace.

Příspěvková organizace byla zřízena na základě usnesení Zastupitelstva města Kyjova na jeho XVII. zasedání dne 17. 12. 2012 na dobu neurčitou.

Předmětem hlavní činnosti je:

 • Údržba zeleně
 • Provozování a správa koupaliště
 • Provozování a správa přírodního koupaliště (biotopu) v Bohuslavicích
 • Údržba veřejných prostranství
 • Správa městského mobiliáře
 • Provozování veřejného pohřebiště, správa smuteční síně
 • Opravy místních komunikací
 • Údržba místních komunikací a očista města
 • Údržba veřejného osvětlení
 • Správa dětských hřišť, mimo hřišť v areálech jiných městských příspěvkových organizací
 • Provozování veřejného WC a tržnice na Masarykově náměstí

Předmětem doplňkové činnosti je:

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – v rámci této živnosti může příspěvková organizace provozovat následující služby:
 • Zahradnictví
 • Přípravné a dokončovací stavební práce – zemní práce
 • Zednictví
 • Zámečnictví, nástrojářství
 • Montáž, opravy elektrických zařízení
 • Silniční motorová doprava

STATUTÁRNÍ ORGÁN

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován Radou města Kyjova. V současné době je ředitelem jmenován Ing. Vladimír Šimeček.

Foto TS