Správa pohřebiště a smuteční síně

Úřední hodiny
PO 8:00 - 16:00
ST 8:00 - 16:00

Kancelář správy hřbitovů
Kamila Sojková
Tomáš Jahn

Kancelář správy městských hřbitovů se nachází v budově obřadní síně na ul. Nětčická v Kyjově.

Správa hřbitova upozorňuje občany, že všechny tři brány kyjovského hřbitova se každý večer po skončení provozní doby zamykají.

Provozní doba

Provozní doba hřbitova v Kyjově, po kterou je hřbitov přístupný veřejnosti, byla stanovena v Řádu veřejného pohřebiště takto:

 v zimním období  od 07:00 do 18:00 h
 v letním období  od 07:00 do 21:00 h
 v období Památky zesnulých (25.10. - 5.11.)  od 07:00 do 20:00 h

Letní období je vymezeno platností letního času.

Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat (např. při provádění terénních úprav, exhumací, vichřici, náledí apod.).

Jakákoliv vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou do areálu hřbitova vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce a za podmínek jím stanovených. Jinak je vjezd do hřbitova zakázán! U všech tří bran bude po celou provozní dobu otevřena pouze část pro průchod pěších. Vozidlům bude druhou část brány odemykat správce.

Z důvodu snahy o minimalizaci pohybu vozidel na hřbitově o víkendech žádá správa hřbitova, aby všechny vjezdy do areálu hřbitova byly směřovány na pracovní dny.