Správa veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení tvoří nedílnou součást města Kyjova, části Boršov a Bohuslavic. Patří sem také nasvětlení historických budov, nasvětlení akcí jako jsou Slovácký rok či hody. V zimním období také vánoční osvětlení, osvětlení náměstí, ulic a vánočních stromů v Kyjově, Boršově a Bohuslavicích.

Ve městě jsou také instalovány tři místa se světelným signalizačním zařízením, které zefektivňují průjezd hlavní silniční tepnou ve městě a umožňují chodcům tuto tepnu bezpečně přejít.

V průběhu let, jak jde doba kupředu tak i veřejné osvětlení má svůj vývoj. Upustilo se již dávno od rtuťových světelných zdrojů a pomalu se upouští i od sodíkových světelných zdrojů. Přechází se na moderní a úsporné LED světelné zdroje. Každý takový evoluční skok má své odpůrce i příznivce. Ale pokrok nezastavíme.

A tak tu máme moderní LED svítidla, která svou výkonností předčí zastaralá svítidla a uspoří nemalé peníze městu. S tím souvisí i nové řídící a regulační systémy, které jsou již také ve městě instalovány. Usnadní se tak řízení, kontrola a hledání závad na veřejném osvětlení.

Dále se v průběhu let změnilo i zakreslování veřejného osvětlení. A to z papírové podoby na plně digitální podobu. Pryč jsou doby kdy se chodilo s obrovským plánem města a hledalo se kudy vede kabel či kde je jaké svítidlo. Dnes je vše zavedeno v digitální mapě a tak je řešení problému či hledání závady otázkou pár kliknutí myší nebo tahů prstem v chytrém telefonu nebo tabletu. Mapy jsou stále aktualizovány a poskytují veškeré informace o daném rozvaděči, sloupu, svítidle nebo kabelu ve městě.

Toto vše usnadňuje následující činnost

  • Údržbu a opravu světelného signalizačního zařízeni
  • Prvotní zásah při vzniklých haváriích
  • Odstraňování zjištěných závad
  • Výměny nefunkčních světelných zdrojů a svítidel
  • Odstraňování poruch na kabelech
  • Výměny stožárů
  • Údržbu, opravu a montáž rozvaděčů
  • Montáž slavnostního a vánočního osvětlení

Hlášení poruch

Jan Drábek Veřejné osvětlení
Lukáš Vlachovský Veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení

Zajímavosti

Ve městě Kyjově, Boršově a Bohuslavicích je instalováno cca 1882 svítidel, 26 rozvaděčů, 46 kabelových skříní a cca 59 km kabelů veřejného osvětlení.