Údržba a oprava komunikací

  • Opravy propadlin, výtluků a výmolů ve vozovkách
  • Opravy, ale i kompletní rekonstrukce chodníků včetně podkladu
  • Zimní údržba – strojní odhrnutí a posyp chodníků podle plánu zimní údržby
  • Zajištění blokového čištění
  • Opravy a rekonstrukce dešťových vpustí
  • Opravy a výměna svislého dopravního značení
  • Vodorovné dopravní značení